கண் புருவம் பராமரிப்பு:

முகத்திற்கு அழகூட்டுவதில் புருவத்தின் பங்கு முக்கியமானது. மூக்கு, தாடை போன்றவற்றின் வடிவத்தை மாற்றுவது கடினம். ஆனால் புருவத்தின் வடிவத்தை மாற்றி அழகுபடுத்திக் கொள்ளலாம். முக அழகு சுமாராக உள்ளவர்கள் கூட புருவத்தை நன்கு மெருகேற்றி அழகுபடுத்திக் கொள்ளலாம். இதனால் முக அழகு கூடும். முகத்தில் மூக்கு, கண் குறைபாடு உள்ளவர்கள், நீண்ட முகத்தை பெற்றவர்கள் போன்றோர் தங்கள் புருவ அழகை மெருகேற்றினால் அக்குறைபாடு- கள் மறைக்கப்பட்டு முகம் அழகாய் தோற்றமளிக்கும்.

முகத்திற்கு அழகூட்டுவதில் புருவத்தின் பங்கு முக்கியமானது. மூக்கு, தாடை போன்றவற்றின் வடிவத்தை மாற்றுவது கடினம். ஆனால் புருவத்தின் வடிவத்தை மாற்றி அழகுபடுத்திக் கொள்ளலாம்.

புருவங்களின் வகைகள்:-

1. அடர்ந்த புருவம்
2. ஒன்றோடொன்று இணைந்த புருவம்
3. அடர்த்தி குறைவான மெல்லிய புருவம்
4. நீண்ட புருவம்
5. குறுகலான புருவம்... என்று இப்படி சில வகை புருவங்கள் உள்ளன.

புருவத்தின் அடர்த்தி குறைவாக இருந்தால் முதலில் பிரவுன் நிறத்திலான பென்சிலை பயன்படுத்தி மென்மை- யான புருவத்தை வரைய வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால் புருவம் அடர்த்தியாக இருப்பது போல் தோன்றும். பின்பு கருப்பு நிறப் பென்சிலால் இயற்கை நிறம் கொடுத்து புரோபிரஷ்ஷை" பயன்படுத்தி புருவத்தின் வடிவத்தை சரி செய்ய வேண்டும்.

அடர்த்தியான புருவமாக இருந்தால் புரோ பிரஷ்-ல் சிறிதளவு ஹேர்ஸ்பிரே கலந்து புருவத்தை சிவி சரி செய்ய வேண்டும். கண்களுக்கிடையில் அகலம் அதிகம் இல்லையென்றால் புருவங்களுக்கிடையில் அதிக இடைவெளி இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். 

கண்களின் தொடக்கத்திலிருந்து சிறிது தூரத்திலிருந்தே புருவத்தை வரைய வேண்டும். கண்ணின் மத்திய பாகம் கடக்கும் போது சிறிதளவு வளைத்து நீட்டி புருவம் 'ஷேப்'' செய்தால் அழகாய் காட்சியளிக்கும். புருவங்களில் இருக்கும் ரோமத்தை நீக்க ஒருபோதும் 'ஹேர் ரிமூவரை' பயன்படுத்தக் கூடாது.

புருவத்தை அழகு நிலைய நிபுணர்களின் உதவி- யோடு ஷேப் செய்து கொண்ட பின் அதனை பராமரிப்பது மிக அவசியம். புருவங்களில் அதிக ரோமம் இல்லாதவர்கள் அடிக்கடி புருவத்தில் விளக்கெண்ணெயை தேய்த்து வர ரோமங்கள் வளரும்.

புருவத்தில் பொடுகு காணப்படுபவர்கள் ஆலிவ் எண்ணெயை பயன்படுத்தினால் குணம் காணலாம். தினமும் இரவில் புருவங்களில் ஆலிவ் எண்ணெயை தடவிக் கொண்டு படுத்தால் புருவங்கள் மிருதுவாக- வும், வசீகரமாகவும் இருக்கும். புருவத்தை "புரோ பிரஷ்" மூலம் சீராக்கும் போது கீழ் இருந்து மேல் நோக்கி சீவுவதே சிறந்தது.

Previous Post Next Post